Pressen

For redaktører

Til dag- og ugebladsredaktioner tidningsredaktioner tilbyder vi materiale og information via Dropbox.
Hvis du ikke har tilgang til det, så kontakt vor webansvarlige, Kalle på mail: karl.yttermyr@jarbo.se

Seneste i ugepressen

Järbo Garn er jævnligt at finde i ugepressen, hvor opskrifter vises.

Seneste i medier og ugepresse