Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur vi på Järbo Garn AB samlar in och behandlar dina uppgifter via vår webbplats (www.jarbo.se), samt vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig även till dig som är kund/samarbetspartner hos oss på Järbo Garn AB, och hur vi behandlar dina uppgifter samt vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter.

Genom att använda vår webbplats eller förse oss med dina uppgifter samtycker du till denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy skall du inte förse oss med dina personuppgifter.


Vem är personuppgiftsansvarig?

Den som samlar in eller bestämmer ändamålet för behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig. Vi på Järbo Garn AB, Industrivägen 12 811 40 Sandviken, är personuppgiftsansvarigt bolag för de personuppgifter som hämtas in och behandlas av Järbo Garn AB.


Vilken information samlar ni in om mig?

För dig som är kund eller samarbetspartner hos oss samlar vi in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig. Detta inkluderar:

  • Namn
  • Adressuppgifter
  • Kontaktuppgifter
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Uppgifter baserade på användning av våra digitala tjänster och utskick

För dig som är privatperson kan vi samla in följande information, beroende på hur du använder våra tjänster:

  • Namn (vid kontakt med kundtjänst)
  • Adressuppgifter (vid kontakt med kundtjänst)
  • Kontaktuppgifter (vid kontakt med kundtjänst)
  • Kakor vid surf på hemsidan (se mer om detta under rubriken ”Hur använder ni er av cookies?”)

Vidare samlar vi in information om hur besökare använder vår webbplats, i syfte att kunna förbättra upplevelsen på webbplatsen för dig som besöker den. Denna information avidentifieras och anonymiseras dock, vilket innebär att det inte handlar om någon form av personuppgift.


Hur kommer ni använda min information?

För dig som är kund eller samarbetspartner hos använder vi dina uppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig. Detta kan exempelvis innebära leverans av produkter eller informationsutskick.

Från dig som är privatperson samlar vi bara in information i syfte att kunna hjälpa dig med eventuella supportärenden, samt besöksstatistik från vår hemsida i syfte att kunna förbättra densamma.


Hur använder ni er av cookies?

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet (t.ex. telefon eller dator) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare.

Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik, för att förbättra upplevelsen för våra kunder som besöker vår hemsida och för att utveckla vår hemsida. Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.


Hur länge kommer ni ha min information?

För dig som är kund har vi redovisningskrav som gör att vi måste lagra en del kundinformation i upp till 7 år. Därefter kan denna data raderas på uppmaning från dig. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera eller avregistrera dig.

För dig som är privatperson kan du begära att vi raderar information om t.ex. supportärenden genom att kontakta oss på mail info@jarbo.se.


Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter hanteras av oss på företaget samt våra underleverantörer. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med någon annan tredje part. Vi kommer inte heller att använda dessa personuppgifter på något annat sätt än de som står beskrivet i denna policy, så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert förvar i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.


Vart har ni min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.


Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Rätt till invändning: Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
Rätt till begränsning: Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingssystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.


Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem. Se uppgifter på deras hemsida.


Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 7 november 2018.


Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Järbo Garn AB
Industrivägen 12
811 40 Sandviken
Telefon: +46 (0)26-27 30 30
Fax: +46 (0)26-27 30 39
Mail: info@jarbo.se