Presse

For redaktører

Til redaksjoner i ukepressen kan vi tilby materiell og informasjon via Dropbox. Mangler du tilgang, vennligst kontakt vår kommunikasjonsansvarlig Kalle på e-post: karl.yttermyr@jarbo.se

Siste nytt i ukepressen

Järbo Garn vises fra tid til annen i ulike ukeblader, der hvor oppskriftene publiseres.

Siste i preses og media