Press

För redaktörer

Till tidningsredaktioner erbjuder vi material och information via Dropbox.
Saknar du åtkomst, kontakta vår kommunikatör Kalle på mail: karl.yttermyr@jarbo.se

Senaste i veckopressen

Järbo Garn syns då och då i olika veckotidningar, där beskrivningar publiceras.

Senaste i press och media