Läser in...

Virkad häxa - amigurumi

Version: 1
Artikelnummer: 91854

Mönsterinformation

GARN Ca 200 g svart RibbonXL (RXL26)
Ca 200 g grå/beige RibbonXL (RXL33)
Restgarn till hår i valfritt garn och färg (vi har valt Zpagetti i neonfärger)
STORLEK Höjd: Ca 35 cm. Bredd: Ca 17 cm.
VIRKNÅL 8 mm
ÖVRIGT
Fyllnadsvadd
Kartongbit 20×20 cm
Ev. ca 1 kg stenar eller plastgranulat (finns på t.ex. www.pandurohobby.se) + tygbit eller plastpåse till att lägga stenar/granulat i
Ev. stickmarkörer
Ljus sytråd

Förkortningar: fm=fast maska, lm=luftmaska, mb=maskbåge, sm=smygmaska, tills=tillsammans

Förklaringar: Virka 2 fm tills (minskning): *Stick in nålen i nästa fm, hämta garnet*, upprepa *-* en gång till, gör 1 omslag och drag tråden genom alla 3 m på nålen. Virka 2 fm i samma m (ökning): Virka 1 fm, stick ner nålen i samma m en gång till och virka ytterligare 1 fm.

Garn Alla garner

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm