Läser in...

Mössor och sjalar

Designer: Järbo
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91592

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Elvira (80% akryl, 20% ull. Nystan ca 150 g = 45 m)
MASKTÄTHET (A,B) Ca 6-7 m x 10 v slätst på st nr 12 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET (C,E) Ca 7 m x 12 v rätst på st nr 15 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET (D) Ca 6 m x 10 v rätst på st nr 20 = 10 x 10 cm
STORLEKAR (A,B) En storlek (Passar huvudomkrets ca 50–58 cm)
MÅTT (A) Längd: Ca 24 cm Omkrets: Ca 45 cm
MÅTT (B) Längd: Ca 30 cm Omkrets: Ca 45 cm
MÅTT (C) Bredd: Ca 12 cm Längd: Ca 180 cm
MÅTT (D) Bredd: Ca 16 cm Omkrets: Ca 140 cm
MÅTT (E) Bredd: Ca 19 cm Längd: Ca 65 cm
GARNÅTGÅNG (A) Ca 140 g (A1: fg 27112 / A2: fg 27110)
GARNÅTGÅNG (B) Ca 170 g (B1: fg 27113 / B2: fg 27111)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 300 g (C1: fg 27113 / C2: fg 27110)
GARNÅTGÅNG (D) Ca 300 g (fg 27112)
GARNÅTGÅNG (E) Ca 160 g (fg 27111)
STRUMPSTICKOR (A,B) Nr 12
STICKOR (C,E) Nr 15
STICKOR (D) Nr 20
TILLBEHÖR 3 knappar ca 3 cm i diameter

Typ av handarbete Stickning
Plaggtyp Mössor, Halsdukar, Sjalar

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm