14-09. SPIRALSOCKEN IN VERSCHIEDENE QUALITÄTEN

Art. nr
14-09

14-09. SPIRALSOCKEN IN VERSCHIEDENE QUALITÄTEN

Designer: Järbo Garn

Photo: Lasse Åbom

Translator: Claudia Heisse

Version: 1

Pattern information

MATERIALQUALITÄT (A) Gästrike 3 tr (100% Wolle, Lauflänge 200 m/100 g)
MATRIALALTERNATIVE Lady, Fuga, Mellanraggi, 
GRÖSSEN Kinder(Damen)Herren
MATERIAL Fb 9303 Ca. 75(100)150 g

MATERIAL (B)
Fuga (50% Wolle, 50 %,Acryl "Super wash". Lauflänge ca. 121 m/50 g)
MATERIALALTERNATIVEN  Gästrike 3 tr, Lady, Mellanraggi, 
GRÖSSEN Kinder(Damen)Herren
MATERIAL Fb 60125 Ca. 75(100)150 g

MATERIALQUALITÄT (C)
Fantasi (50% Wolle, 50% Acryl. Lauflänge ca. 120 m/50 g)
MATERIALALTERNATIVE Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi,
GRÖSSEN Kinder(Damen)Herren
MATERIAL Fb 60151 Ca. 75(100)150 g

MATERIALQUALITÄT (D)
Raggi (70% Wolle "Superwash", 30% Polyamid, Lauflänge 150 m/100 g).
MATERIALALTERNATIVE  Gästrike 4 tr
GRÖSSEN Kinder/Damen/Herren
MATERIAL Fb 1592 Ca. 75(100)150 g

MATERIALQUALITÄT (E)
Mellanraggi (75% Schurwolle, 25% Polyamid. Lauflänge ca. 260 m/100 g)
MATERIALALTERNATIVE Fuga, Gästrike 3 tr, Lady, 
GRÖSSEN Damen
MATERIAL Fb 28004 Ca. 200 g

NADELSPIEL
Nr. 3 (A,B,C,E), Nr. 3.5 (D)

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.