5-28. CHRISTBAUMSCHMUCK, WEIHNACHTSSTERN & TISCHDECKCHEN

€2.90
In stock
Art. nr
5-28

5-28. CHRISTBAUMSCHMUCK, WEIHNACHTSSTERN & TISCHDECKCHEN

Designer: Gunilla Olmarker

Pattern information

HERZ
GARNQUALITÄT Järbo 8/4 oder Viol 12/3
GARNALTERNATIVE Cortina 8/4 und Järbo 12/3
GRÖSSE Großes Herz, ca 8 x 10 cm in Järbo 8/4
MATERIAL Ca 150 g reichen für 8 Herzkörbe in Järbo 8/4
HÄKELNADEL Nr 2 für Järbo 8/4
GRÖSSE Kleine Herzen, ca 5 x 6 cm in Viol 12/3
MATERIAL Ca 100 g reichen für 55 kleine Herzen in viol 12/3
HÄKELNADEL Nr 1.5 für Viol 

WEINNACHTSSTERNE
GARNQUALITÄT Viol 12/3
GARNALTERNATIVE Järbo 12/3
GRÖSSE Ca 8 cm
MATERIAL Ca 100 g reichen für ca 55 Weihnachtssterne.
HÄKELNADEL Nr 1,5 

CHRISTBAUMKUGEL 1
GARNQUALITÄT Järbo 8/4
GARNALTERNATIVE Cortina 8/4
GRÖSSE Ca 12 cm
MATERIAL Ca 150 g reichen für ca 16 Kugeln
HÄKELNADEL Nr 2 

ENGEL
GARNQUALITÄT Järbo 8/4
GARNALTERNATIVE Cortina 8/4
GRÖSSE Ca 11 cm
MATERIAL Ca 150 g reichen für ca 12 Engel
HÄKELNADEL Nr 1,75
ZUBEHÖR Synthetisches Füllmaterial 

ADVENTSSTERN
GARNQUALITÄT Viol 12/3
GARNALTERNATIVE Järbo 12/3
GRÖSSE 26,5 x 26,5 ca cm (von Spitze zu Spitze)
MATERIAL 100 g Viol reichen für 3 Stäbe
HÄKELNADEL Nr 1, 25
MASCHENPROBE 4 Reihen = 5,6 cm
ZUBEHÖR Stab (Anfragen zu Stab Åredalens trådprodukter Tel. +46 647-611003) 

TISCHDECKCHEN
GARNQUALITÄT Järbo 8/4 alt. Viol 12/3
MATERIAL 150 g Järbo 8/4 reicht für 28 Motive. 100 g Viol 12/3 reicht für 60 Motive
GARNALTERNATIVE Järbo 12/3
GRÖSSE Ca 12 cm im Durchmesser in Järbo 8/4 und ca 8,5 cm im Durchmesser in Viol 12/3
HÄKELNADEL Nr 2 für Järbo 8/4 und nr 1,50 till Viol 12/3

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.