7-32. SITZSACK FÜR KINDERWAGEN MIT PASSENDER MÜTZE

€2.90
In stock
Art. nr
7-32

7-32. SITZSACK FÜR KINDERWAGEN MIT PASSENDER MÜTZE

Designer: Kerstin Arvelind, Sanna Mård Castman

Pattern information

GARNQUALITÄT Raggi
MASCHENPROBE 20 M gl str mit Nadel Nr. 4½ = 10 cm. Wichtig: Maschenprobe genau überprüfen. Zu fest, dickere Nadeln verwenden, zu locker, feinere Nadeln verwenden. Erste und letzte M in allen R re str = Rdm.
GARNALTERNATIVE  Gästrike 4 tr
GRÖSSE ca 55 x 92 cm
MATERIAL/Fb 1511 600 g
STRICKNADELN Nr 4½
HÄKELNADEL Nr 4
ZUBEHÖR 14 Knöpfe (ca 20 mm) 

MÜTZE
GARNQUALITÄT Vinga
MASCHENPROBE 22 M und 24 R Rippen str 3 re M 2 li M (nicht gestreckt) mit Nadel Nr 5 = 10 cm. 23 M Rippen str 3 re M 3 li M (nicht gestreckt) mit Nadel Nr 5 = 10 cm. Maschenprobe genau überprüfen. Zu fest, dickere Nadeln verwenden, zu locker, feinere Nadeln verwenden.
GARNALTERNATIVE Raggi, Gästrike 4 tr
GRÖSSE Baby/Kind
MATERIAL
Fb.1 Nr 40210 55 g
Fb.2 Nr 40207 10 g
Fb.3 Nr 40184 100 g
STRICKNADEL Nr 5

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.