90402. KISSENÜBERZUG UND FENSTERSCHUTZ MIT ROSENMOTIV

€2.90
In stock
Art. nr
90402

90402. KISSENÜBERZUG UND FENSTERSCHUTZ MIT ROSENMOTIV

Designer: Kerstin Arvelind

Pattern information

KISSENÜBERZUG
GARNQUALITÄT
Järbo 8/4
GARNALTERNATIVE Cortina 8/4, Järbo 12/6, Pascal Baby, Mini Raggi
(Wichtig: Das Material kann sich beim Qualitätswechsel ändern, je nach Länge des Garns und anderer Häkelnadel)
GRÖSSE Ca 40 x 40 cm
MATERIAL 300 g
HÄKELNADEL Nr 1,75
ZUBEHÖR 1 Reißverschluss 35 cm + 1 Inlay
ERLÄUTERUNG Lftm = Luftmasche, Stb = Stäbchen
1. Stb = 3 Lftm. x = 4 Stb, xx = 7 Stb, xxx = 10 Stb usw.
Leeres Kästchen = 2 Lftm, 2 M auslassen.
TIPPAnleitung zur Vermeidung von Unklarheiten erst gründlich durchlesen, bevor mit der Arbeit begonnen wird. 

SONNENSCHUTZ
GARNQUALITÄT Järbo 8/4
GARNALTERNATIVE Cortina 8/4, Järbo 12/6, Pascal Baby
(Wichtig: Das Material kann sich beim Qualitätswechsel ändern, je nach Länge des Garns und anderer Häkelnadel)
GRÖSSE Ca 40 x 40 cm
MATERIAL 150 gr (reicht für 1 Sonnenschutz)
HÄKELNADEL Nr 1,75
ZUBEHÖR Ca 1,80 m Bambusstäbe

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.