Rosengång - shawl

Art. nr
92606

Rosengång - shawl

The inspiration for this design is a lovely wool fabric, handwoven in the rosepath  technique. The shawl is a half-moon shape and worked back and forth in stockinette in two-color stranded knitting on both right and wrong sides rows. Finally, a bobble edging is knitted on as you bind off.

Designer: Kajsa Vuorela

Photo: Daniel Bernstål

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Version: 1

Pattern information

LEVEL OF DIFFICULTY ***
FINISHED MEASUREMENTS
Length: approx. 67 in / 170 cm
Width: approx. 19¾ in / 50 cm

YARN CYCA #0 (lace), Ístex Einband (100% wool, 273 yd/250 m / 50 g)

ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #0 (light fingering), Manos del Uruguay Fino) (70% extra fine Merino wool, 30% silk, 490 yd/448 m / 100 g)
CYCA #0 (lace) Manos del Uruguay Alma (100% superwash Merino wool, 546 yd/500 m / 100 g)

YARN COLORS AND AMOUNTS
Color 1: Dark Gray 840151: approx. 100 g
Color 2: Light Beige 841038: approx. 100 g

NEEDLES U.S. size 3 / 3.25 mm: 40 in / 100 cm circular
NOTIONS tapestry needle and two stitch markers

GAUGE
Approx. 26 sts x 36 rows in stockinette two-color stranded knitting = 4 x 4 in / 10 x 10 cm after blocking. It is important to work at the given gauge so the shawl will have the right shape.
Adjust needle size to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.