Sara & Johan - mittens

Art. nr
92620

Sara & Johan - mittens

Patterned mittens knit with Alpe, a soft 100% wool yarn. The women’s and men’s mittens each have different cuff designs, but the same lice on the hands.  The mittens have turned-up cuffs with picot edges.

Designer: Anna Bauer

Photo: Daniel Bernstål

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Version: 1

Pattern information

LEVEL OF DIFFICULTY *
SIZES Women’s (Men’s)

FINISHED MEASUREMENTS
Circumference: approx. 8 (9) in / 20 (23) cm
Length: approx. 9¾ (12¼) in / 25 (31) cm

YARN CYCA #3 (DK, light worsted), Alpe (100% wool, 109 yd/100 m / 50 g)

ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #3 (DK, light worsted), Svensk ull (Swedish Wool) (100% Swedish wool, 196 yd/180 m / 100 g)
CYCA #4 (worsted, Afghan, Aran), Ylle (100% superwash wool, 227 yd/208 m / 100 g)
CYCA #4 (worsted, Afghan, Aran), Ístex Léttlopi (100% Icelandic wool, 109 yd/100 m / 50 g)

YARN COLORS AND AMOUNTS
MC: Rose Melody 36114/Victory Blue 36108/Peacock Blue 36123: approx. 80 (100) g
CC: X-mas Red 36102/Grey Stone 36117/Caramel Beige 36120: approx. 30 (60) g

NEEDLES U. S. size 4 / 3.5 mm: set of 5 dpn

GAUGE
Approx. 24 sts x 28 rnds in pattern = 4 x 4 in / 10 x 10 cm.
Adjust needle size to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.