Tjärn - child's cap

€4.90
In stock
Art. nr
92629
New

Tjärn - child's cap

This cap is knitted in the round from the bottom up. If you like, you can add earflaps and a pompom to the cap.

Designer: Tina Hauglund

Photo: Daniel Bernstål

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Pattern information

LEVEL OF DIFFICULTY **
SIZES 6-12 months (12-24 months, 2-4 years, 4-6 years, 6-8 years)

FINISHED MEASUREMENTS
Circumference approx. 15 (17, 17, 19, 19) in / 38 (43, 43, 48, 48) cm
Length: approx. 7 (8, 8¼, 9, 9) in / 19 (20, 21, 23, 23) cm

YARN CYCA #3 (DK, light worsted), Astrid (100% superwash wool, 137 yd/125 m / 50 g)

ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #2 (sport), Mellanraggi (75% wool, 25% polyamide, 284 yd/260 m / 100g)
CYCA #3 (DK, light worsted), Fuga (50% superwash wool, 50% acrylic, 126 yd/115 m / 50 g)
CYCA #4 (worsted. Afghan, Aran), Lady (100% acrylic, 138 yd/126 m / 50 g)
CYCA #4 (worsted. Afghan, Aran), Svensk Ull (100% Swedish wool, 197 yd/180 m / 100 g)

YARN COLORS AND AMOUNTS
Color A: Natural White 18402: approx. 15 (15, 15, 15, 15) g
Color B: Dark Teal 18417 or Spicy Curry 18424: approx. 20 (25, 25, 30, 30) g + approx. 10 (15, 15, 15, 15) g extra for earflaps
Color C: Tobacco Brown 18404: approx. 15 (15, 15, 15, 15) g
Optional: approx. 20 g for pompom in desired color

NEEDLES U. S. sizes 4 and 6 / 3.5 and 4 mm: 16 in / 40 cm circulars; sets of 5 dpn

GAUGE
Approx. 21 sts x 27 rnds on larger size needles = 4 x 4 in / 10 x 10 cm.
Adjust needle sizes to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.