Järboros - patterned socks with afterthought heel

Art. nr
92625

Järboros - patterned socks with afterthought heel

The pattern for these socks is inspired by Järbo’s new logo which has its roots in the classic eight-petal rose.

Designer: Maja Karlsson

Photo: Daniel Bernstål

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Version: 1

Pattern information

LEVEL OF DIFFICULTY **
SIZES Shoe sizes U. S. approx. 5-6 (6½-7½, 8½, 9½-10½, 11-12) / Euro 35-36 (37-38, 39, 40-41, 42-43)

FINISHED MEASUREMENTS
Sock foot length: approx. 9 (9½, 9¾, 10¼,10¾) in / 23 (24, 25, 26, 27) cm
Sock Circumference: approx. 8 (8, 8¼, 8¼, 8¼) in / 20 (20, 21, 21, 21) cm

YARN CYCA #2 (sport), Järbo Mellanraggi (75% superwash wool, 25% nylon, 284 yd/260 m / 100 g)

ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #3 (DK, light worsted), Astrid (100% superwash wool, 137 yd/125 m / 50 g)
CYCA #2 (sport), Merino Raggi (75% Merino wool, 25% polyamide, 304 yd/278 m / 100 g)
CYCA #3 (DK, light worsted), Fuga (50% superwash wool, 50% acrylic, 126 yd/115 m / 50 g)

YARN COLORS AND AMOUNTS
Color 1: Green Mist 28234: approx. 45 (45, 50, 50, 50) g
Color 2: Natural White 28201: approx. 40 (40, 45, 45, 45) g

NEEDLES U.S. sizes 0 and 1.5 / 2 and 2.5 mm: sets of 5 dpn or long Magic Loop circulars

GAUGE
Approx. 30 sts x 32 rnds in stockinette on larger size needles = 4 x 4 in / 10 x 10 cm.
Adjust needle sizes to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.