Julvanten (Christmas mitten) 2020

Art. nr
92655
New

Julvanten (Christmas mitten) 2020

Järbo's traditional knit-along this year is a patterned mitten, with a stripes on the inside and the thumb. The cuff begins with a cute elastic cast-on. You knit the mittens in our rustic yarn Svensk Ull, 100% Swedish wool.

Designer: Maja Karlsson

Photo: Maja Karlsson

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Version: 1

Pattern information

YARN CYCA #4 (worsted, Afghan, Aran), Svensk Ull (Swedish Wool) (100% Swedish wool, 197 yd/180 m / 100 g)
ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #3 (DK, light worsted), Alpe  (100% wool, 109 yd/100 m / 50 g)
CYCA #4 (worsted, Afghan, Aran), Raggi (70% superwash wool, 30% polyamide, 165 yd/151 m / 100 g)
CYCA #4 (worsted, Afghan, Aran), Ístex Léttlopi (100% Icelandic wool, 109 yd/100 m / 50 g)
GAUGE Approx. 25 sts x 24 rounds = 4 x 4 in / 10 x 10 cm in two-color stranded knitting on needles U. S. 4 / 3.5 mm
FINISHED MEASUREMENTS
Width:
3¾ in / 9.5 cm
Total length: 9¾ in / 25 cm
Length, thumb: 2½ in / 6 cm
Length, thumb gussset: 2¾ in / 7 cm
Length of hand (from top of thumb gusset): 4¾ in / 12 cm
Length from top of cuff to top of mitten: 7¾ in / 19.5 cm
GARNÅTGÅNG
Col 1: Ca 50 g (fg 59002, Gotland Grey)
Col 2: Ca 40 g (fg 59011, Falu Red)
NEEDLES U. S. 4 / 3.5 mm - set of 5 dpn
NOTIONS 1 stitch marker
LEVEL OF DIFFICULTY **

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.