Lempi - Wrap Sweater

Art. nr
92605

Lempi - Wrap Sweater

The inspiration for this sweater came from elegant, old, handmade lace and lace embroideries. The sheer lace pattern is easy to knit and is repeated all over the sweater. The sweater is worked from the top down beginning at back neck. Thanks to the lace pattern, the  sweater is accommodating even with a fine close fit. Perhaps it will become your favorite?

Designer: Kajsa Vuorela

Photo: Daniel Bernstål

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Version: 2

Pattern information

LEVEL OF DIFFICULTY ***
SIZES
WOMEN’S XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)
U. S. sizes 0 (2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 3XL, 4XL) / Euro sizes 32-34 (36–38, 40-42, 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62)

FINISHED MEASUREMENTS
Chest: approx. 30¾ (33, 35½, 39½, 43¼, 47¼, 51¼, 57) in / 78 (84, 90, 100, 110, 120, 130, 145) cm with 2 in / 5 cm negative ease
Length: approx. 17¼ (17¼, 17¼, 18¼, 18¼, 19, 19, 19¾)  in / 44 (44, 44, 46, 46, 48, 48, 50) cm
Sleeve Length: approx. 17¼ (17¼, 17¼, 17¾, 17¾, 18¼, 18¼, 18¼) in / 44 (44, 44, 45, 45, 46, 46, 46) cm
Long Tie, Length: approx. 39½ (39½, 39½, 47¼, 51¼, 55¼, 59, 63) in / 100 (100, 100, 120, 130, 140, 150, 160) cm
Short Tie, Length: approx. 23¾ (23¾, 23¾, 27½, 31½, 31½, 35½, 35½) in / 60 (60, 60, 70, 80, 80, 90, 90) cm

YARN CYCA #2 (sport), Llama Silk (70% soft baby llama, 30% mulberry silk, 180 yd/165 m / 50 g)

ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #2 (sport), Alpacka Solo (2-Ply Wool) (100% alpaca, 183 yd/167 m / 50 g)
CYCA #1 (fingering), Colin (65% cotton, 35% linen, 164 yd/150 m / 50 g)
CYCA #1 (fingering), Junior (70% acrylic, 30% nylon, 184 yd/168 m / 50 g)
CYCA #2 (sport), Ístex Kambgarn (100% Merino wool, 164 yd/150 m / 50 g)

YARN COLORS AND AMOUNTS Linen Beige 12202: approx. 250 (250, 300, 350, 450, 550, 600, 650) g

NEEDLES U. S. size 1.5 / 2.5 mm: 32 in / 80 cm circular and 2 dpn or short circular

NOTIONS  stitch markers, stitch holders/waste yarn, tapestry needle

GAUGE
Approx. 28 sts x 38 rows in lace pattern = 4 x 4 in / 10 x 10 cm.
Adjust needle size to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.