Angulus - crocheted blanket

Art. nr
92648
New

Angulus - crocheted blanket

Create a timeless family heirloom in Järbo's Swedish wool; a warming blanket with a clean design that fits into most homes and can be passed onto future generations. If you can work single and double crochet stitches, you can crochet an Angulus! The yarn is cut at the end of each row and tied together to create a fringe, which means there are no loose ends to weave in! The pattern is available in two sizes, a large blanket for the bed or sofa or a small one for the baby’s cot or your lap. The blanket is crocheted in two contrasting colors.

Designer: Anna Erlandsson

Photo: Daniel Bernstål

Version: 1

Pattern information

YARN Svensk Ull (100 % svensk ull. C. 100 g = 180 m)
ALTERNATIVES
Raggi (70 % wool "superwash", 30 % polyamide. C. 100 g = 150 m)
Alpe (100 % wool. C. 50 g = 100 m)
Astrid (100 % wool "superwash". C. 50 g = 125 m)
Fuga (50 % wool ”superwash”, 50 % acrylic. C. 50 g = 121 m)
Lady (100 % acrylic. C. 50 g = 125 m)
GAUGE C. 13 dc x 9 rows = 10 x 10 cm
SIZES Blanket (Baby blanket)
MEASUREMENTS C. 190 x 120 (100 x 80) cm
YARDAGE
Color 1: c. 600 (300) g (59002, Gotland Grey)
Color 2: c. 600 (300) g (59007, Buttercup Yellow)
HOOK 5 mm
NOTIONS / ACCESSORIES Stitch markers
DIFFICULTY **

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.