Vintergäck - felted and embroidered mittens

€49.00
In stock
Art. nr
92622
New

Vintergäck - felted and embroidered mittens

These mittens are knitted and then felted in the washing machine which works well with a 100% pure wool yarn. Don’t worry about the size of the just-knitted mittens – they will be really big! A felted mitten makes a great surface for embroidery. You can embroider each mitten differently or choose just one motif for both.

Designer: Karin Holmberg

Photo: Daniel Bernstål

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Pattern information

LEVEL OF DIFFICULTY ***
SIZES Smaller (Larger)

FINISHED MEASUREMENTS
Mitten length: approx. 9 (10¼) in / 23 (26) cm after felting

YARN CYCA #2 (sport), 2 tr ull (2-Ply Wool) (100% wool, 328 yd/300 m / 100 g)

ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #2 (sport), Ístex Plöulopi (100% unspun Icelandic wool, approx. 328 yd/300 m / 100 g)

YARN COLORS AND AMOUNTS
Color 1: Evening Turquoise 74140: approx. 50 (70) g
Color 2: Tree Hugger 74149: approx. 5 (5) g
Color 3: Golden Charm 74117: approx. 5 (5) g
Color 4: Natural White 74102: approx. 5 (5) g
Color 5: Raspberry Rose 74128: approx. 5 (5) g

NEEDLES U.S. size 6 / 4 mm: set of 5 dpn or long circular for Magic Loop method

NOTIONS  extra needle for bind-off, blunt embroidery needle size 18, tracing paper, straight pins, pencil, white marking pen, sewing thread and needle

GAUGE
Approx. 20 sts x 24 rows in stockinette = 4 x 4 in / 10 x 10 cm.
Adjust needle size to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.