5-08. QUICK-KNIT VEST WITH PENGUIN SLEEVES

€2.90
In stock
Art. nr
5-08

5-08. QUICK-KNIT VEST WITH PENGUIN SLEEVES

Designer: Camilla Krogsgaard

Photo: Lasse Åbom

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Pattern information

SIZES XS (S, M, L, XL) – U. S. 2-4 (6-8, 10-12, 14-16, 18-20 / Euro 32-34 (36-38, 40-42, 44-46, 48-50)
FINISHED MEASUREMENTS
Chest: approx. 51¼ (54¼, 59, 63¾, 68½) in / 130 (138, 150, 162, 174) cm – as measured directly across the chest, from sleeve edge to sleeve edge.
Lower Edge: approx. 31½ (34¾, 37¾, 41, 44) in / 80 (88, 96, 104, 112) cm
Total Length: approx. 21¾ (22, 22¾, 23¾, 24½) in / 55 (56, 58, 60, 62) cm
YARN Raggi (70% superwash wool, 30% nylon; 165 yd/151 m / 100 g, CYCA #4, Aran)
YARN SUBSTITUTE:Järbo 4-ply Gästrike (100% wool; 164 yd/150 m / 100 g, CYCA #4, Aran)
YARN AMOUNTS Approx. 500 (500, 600, 600, 600) g
(Col. 1: 15123 / Col. 2: 15121 / Col. 3: 1518 / Col. 4: 1505 / Col. 5: 1502 / Col. 6: 1508 / Col. 6:15122)
NOTIONS 2 large buttons
NEEDLES U. S. size 8 / 5 mm
GAUGE Approx. 16 sts in garter st = 4 in / 10 cm. Adjust needle size to obtain gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.