92011. “SELMA” – CAP AND COWL IN RAGGI

€2.90
In stock
Art. nr
92011

92011. “SELMA” – CAP AND COWL IN RAGGI

Designer: Berit Lindberg

Photo: Lasse Åbom

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Pattern information

YARN Raggi (70% superwash wool, 30% nylon; 165 yd/151 m / 100 g, CYCA #4, Aran)
YARN SUBSTITUTE Järbo yarn group 5 or CYCA #4 – note that yarns within this group may differ in yardage/meterage and quality

CAP: 
SIZE One size, head circumference approx. 19-21¾ in / 48-55 cm
Length: approx. 8¼ in / 21 cm + upturned brim approx. 3½ in / 9 cm
Circumference: approx. 17¾ in / 45 cm, unstretched
YARN AMOUNTS (A)
Color 1: approx. 75 g (color 1500, natural)
Color 2: approx. 75 g (color 15119, gray)
Color 3: approx. 10 g (color 1511, red)
YARN AMOUNTS (B)
Color 1: approx. 125 g (color 1500, natural)
Color 2: approx. 125 g (color 1549, light gray)
Color 3: approx. 10 g (color 1511, red)
NEEDLES
– A: U. S. size 11 / 8 mm: set of 5 dpn and/or 16 in / 40 cm circular or 32-47 in / 80-120 cm Magic Loop circular
– B: U. S. size 17 / 12 mm: set of 5 dpn and/or 16 in / 40 cm circular or 32-47 in / 80-120 cm Magic Loop circular
CROCHET HOOK U. S. size E-4 / 3.5 mm
NOTIONS cable needle or dpn; pompom 3¼ in / 8.5 cm diameter (article #910864)
GAUGE Approx. 10 sts x 16 rnds in k2 p2 ribbing on U.S. 11 / 8 mm needles = 4 in / 10 cm.
Approx. 12 sts x 11 rnds in k1 p1 ribbing on U. S. 17 / 12 mm needles = 4 in / 10 cm.
Adjust needle size to obtain gauge if necessary.

COWL:
SIZE One size
Length: approx. 28¼ in / 72 cm
Width: approx. 8 in / 20 cm, unstretched
YARN AMOUNTS
Color 1: approx. 75 g (color 1500, natural)
Color 2: approx. 75 g (color 15119, gray)
NEEDLES U. S. size 17 / 12 mm
NOTIONS 3 large buttons, approx. 1¼-1½ in / 3-3.5 mm in diameter
GAUGE Approx. 12 sts x 11 rnds in k1 p1 ribbing on U. S. 17 / 12 mm needles = 4 in / 10 cm. Adjust needle size to obtain gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.