92035. LARGE CROCHETED SHAWL WITH MATCHING HAT AND MITTS

Art. nr
92035

92035. LARGE CROCHETED SHAWL WITH MATCHING HAT AND MITTS

Designer: Ingalill Johansson

Photo: Lasse Åbom

Translator: Linda Hayden

Version: 2

Pattern information

YARN Raggi (70 % Wool superwash, 30 % Polyamide. Balls appr. 100 g = 150 m/165 yards)
YARN ALTERNATIVE Järbo Garn yarn group 5 (Note! Yarn amount & shape may vary with another yarn)

SHAWL:
GAUGE Appr. 13 dc in stitch pattern = 10 cm
SIZE Appr. 55 x 180 cm
YARN AMOUNT Appr. 990 yards/600 g (col 15128)
CROCHET HOOK 10 mm (U.S. size 15)

HAT:
GAUGE Appr. 13 dc in stitch pattern = 10 cm
SIZE Head circumference appr. 52-58 cm
YARN AMOUNT Appr. 165 yards/100 g (col 15128)
CROCHET HOOK 5.5 mm (U.S. size 9)

MITTS:
GAUGE Appr. 24 dc + ch= 10 cm
SIZE Appr. 18 x 16 (20 x 16) cm
YARN AMOUNT Ca 165/100 (165/100) yards/g (fg 15128)
CROCHET HOOK 4.5 mm (U.S. size 7)

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.