'Skyskrapa' (Skyskraper) – straight-line but loose-fitting Woman’s color-pattern sweater

Art. nr
91867

'Skyskrapa' (Skyskraper) – straight-line but loose-fitting Woman’s color-pattern sweater

Skyscaper is a straight-line, slightly oversized pullover, knitted in one piece from the top down. It is easy to knit even for beginners. A simple colorwork pattern at the lower edges of the body and sleeves can be worked in your favorite Alpe colors (DK weight).

Designer: Madelene Linderstam

Version: 1

Pattern information

SIZES XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL)
FINISHED MEASUREMENTS
CHEST (body measurements) Approx.  30¾ (34, 37, 40¼, 45, 48¾, 53½, 59) in / 78 (86, 94, 102, 114, 124, 136, 150) cm
CHEST (sweater measurements) Approx. 36¾ (39¾, 43, 46½, 50½, 54, 58¾, 64½) in / 93 (101, 109, 118, 128, 137, 149, 164) cm
POSITIVE EASE Approx. 4¾-6 in /  12-15 cm
UPPER ARM CIRCUMFERENCE: 12¾ (13¾, 15, 15¾, 17¼, 19, 19¾, 21) in / 32 (35,  38, 40, 44, 48, 50, 53) cm
TOTAL LENGTH approx.  22¾ (22¾, 24, 24½, 26, 27¼, 29¼, 29¼, 30) in / 58 (58, 61, 62, 66 69, 74, 76) cm
MATERIALS
YARN Alpe (CYCA #3, DK, light worsted, 100 % pure new wool, 109 yd/100 m / 50 g)
COLORS: 1 main color (A), 2 contrast colors (B and C)
ALTERNATE YARN Léttlopi, Astrid, or any DK-weight yarn.
YARN AMOUNTS
Color A (Main color): Approx. 350 (400, 450, 500, 500, 550, 550, 600) g (color 36103, Sunshine Yellow)
Color B: Approx. 30 (40, 45, 50, 60, 65, 70, 80) g (color 36108, Victory Blue)
Color C: Approx. 30 (40, 45, 50, 60, 65, 70, 80) g (color 36114, Rose Melody)
NEEDLES U. S. sizes 4 and 6 / 3.5 and 4 mm (plus larger size needle if you usually knit color patterns tightly – try U. S. 7 or 8 / 4.5 or 5 mm for the colorwork: long circulars for Magic Loop recommended (choose a circular needle length suitable for your chest measurement); sets of 5 dpn.
NOTIONS 4 stitch markers (an assortment of colors recommended), blunt tip tapestry needle for weaving in ends,  scissors.
GAUGE: Approx. 19 sts and 27 rnds on needles U. S. 6 / 4 mm = 4 x 4 in / 10 x 10 cm (Note: Work gauge swatches in both stockinette and colorwork pattern. Most knitters work more tightly in colorwork, so you might need to use needles 1 U. S. / 0.5-1 mm size larger for the pattern. The colorwork rounds will be slightly higher, approx.  19x22 sts in 4 in / 10 cm). Adjust needle sizes to obtain correct gauge if necessary.

TECHNIQUES
M1L = make 1 left-leaning increase: With left needle tip, pick up the strand between 2 sts from front to back and knit into back loop.
M1R = make 1 right-leaning increase: With left needle tip, pick up the strand between 2 sts from back to front and knit into front loop.
2tog = Knit 2 sts together = right-leaning decrease.
SSK = Slip, slip, knit: (slip 1 knitwise) 2 times, insert left nedle tip into sts from left to right and knit together = left-leaning decrease.
DS = German short row Double Stitch, see video on our Youtube: 
Slip marker (sl m) = Slip the marker from left to right needle. The marker sits on the needle or cable, not in any stitches.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.