Bringeduk - cowl

Art. nr
92652
New

Bringeduk - cowl

This cowl also has a sirapssnitt pattern but is named for a Norwegian folk costume tradition. The Bringeduken traditionally is part of the Norwegian bunad and can either be part of the shirt or a separate garment. It covers the chest and is often richly embellished with pretty fabric, beads, or decorative embroidery. It is perfect as a cowl, with its warm pattern-knitted front flap, which covers the chest and peeks through the opening often found on modern jackets. If you are wearing a jacket, it will look like you have a fine knitted sweater on.

Designer: Birger Berge

Photo: Madelene Linderstam

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Version: 1

Pattern information

LEVEL OF DIFICULTY ***

SIZES Adult Unisex
FINISHED MEASUREMENTS
Width: approx. 11¾ in / 30 cm
Length, including neckband: approx. 13¾ in / 35 cm
Length, excluding neckband: approx. 8¼ in / 21 cm
Length, back: approx. 1¼ in / 3 cm

YARN CYCA #2 (sport), 2 tr ull (2-Ply Wool) (100% wool, 328 yd/300 m / 100 g)
ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #2 (sport), Alpacka Solo (2-Ply Wool) (100% alpaca, 183 yd/167 m / 50 g)
CYCA #2 (sport), Elise (60% cotton, 40% acrylic, 184 yd/168 m / 50 g)
CYCA #1 (fingering), Junior (70% acrylic, 30% nylon, 184 yd/168 m / 50 g)
CYCA #2 (sport), Ístex Kambgarn (100% Merino wool, 164 yd/150 m / 50 g)
YARN COLORS and AMOUNTS
Color 1: Organic Garden 74148: approx. 100 g
Color 2: Pure White 74101: approx. 100 g
NEEDLES U. S. size 4 / 3.5 mm: 16 in / 40 cm circular and set of 5 dpn
NOTIONS 2 stitch markers

GAUGE Approx. 26 sts in stockinette = 4 in / 10 cm. Adjust needle size to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.