Learn how to knit a cap

Art. nr
92493

Learn how to knit a cap

Do you want to learn how to knit? Our team at Järbo Garn has made a series of teaching videos that guide you through knitting step by step, clearly demonstrating every important point on the way. A warm welcome to knitting classic garments such as a cap, scarf, ragg socks and Lovikka mittens together with us!

Designer: Maja Karlsson

Photo: Bianca Brandon-Cox

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Version: 1

Pattern information

SIZE One size: Women’s

FINISHED MEASUREMENTS
Length: approx. 9 in / 23 cm
Circumference: approx. 21¼ in / 54 cm

YARN Alpacka Solo (100% alpaca), 183 yd/167 m / 50 g, CYCA #2 sport)
Alternate Yarn: Järbo Garn group 3 or CYCA #2 (Note that the amount needed will vary depending on the yarn choice)

YARN AMOUNT Approx. 50 g color 29120 Cherry Blossom Pink
NEEDLES U. S. sizes 2.5 and 4 / 3 and 3.5 mm: 16 in / 40 cm circulars + set of 5 dpn in U. S. size 4 / 3.5 mm
GAUGE Approx. 24 sts and 31 rounds in stockinette on larger size needles = 4 x 4 in / 10 x 10 cm. Adjust needle size to obtain gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.