Sirapssnitt - cap

Art. nr
92650
New

Sirapssnitt - cap

The motif on this cap is called Sirapssnitt because the eight-petal rose shape is placed to resemble a traditional rhomboid-shaped Norwegian cookie. The inspiration for the pattern originally came from a thumb motif on a Selbu mitten I knitted and the cookie-like shape instigated the design process. Eight-petal roses can have different looks depending on the way they are arranged and in what combination. This design includes spruce twigs within the rose and around the main motif for an exciting composition. The pattern manifests in different ways depending on whether it is placed lengthwise as on socks, or widthwise as on the cowl and cap. It is also used as the main motif on the mittens. This design characterizes the way I work where one and the same pattern idea is varied in many different ways.

Designer: Birger Berge

Photo: Madelene Linderstam

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Version: 1

Pattern information

LEVEL OF DIFICULTY **

SIZES Adult Unisex
FINISHED MEASUREMENTS
Cap Length: approx. 10¾ in / 27 cm
Cap circumference: approx. 19¾ in / 50 cm

YARN CYCA #2 (sport), 2 tr ull (2-Ply Wool) (100% wool, 328 yd/300 m / 100 g)
ALTERNATE YARN SUGGESTIONS
CYCA #2 (sport), Alpacka Solo (2-Ply Wool) (100% alpaca, 183 yd/167 m / 50 g)
CYCA #2 (sport), Elise (60% cotton, 40% acrylic, 184 yd/168 m / 50 g)
CYCA #1 (fingering), Junior (70% acrylic, 30% nylon, 184 yd/168 m / 50 g)
CYCA #2 (sport), Ístex Kambgarn (100% Merino wool, 164 yd/150 m / 50 g)
YARN COLORS and AMOUNTS
Color 1: Smokey Blue 74135: approx. 100 g
Color 2: Pure White 74101: approx. 100 g
NEEDLES U. S. sizes 1.5 and 4 / 2.5 and 3.5 mm: 16 in / 40 cm circulars and set of 5 dpn in larger size

GAUGE Approx. 26 sts in stockinette on larger size needles = 4 in / 10 cm. Adjust needle sizes to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.