90384. CLASSIC RAGG SOCKS WITH RAGGI, FUGA

€2.90
In stock
Art. nr
90384

90384. CLASSIC RAGG SOCKS WITH RAGGI, FUGA

Designer: Järbo Garn

Photo: Lasse Åbom

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Pattern information

CLASSIC RAGG SOCKS WITH RAGGI
SIZES - U. S. SHOE SIZES T6-8 (T8½ -10, C11-12½, C13-1½, C2½ or W4-5½, W6½-8½, W9½-11½ or M7-9, M10-12)
SIZES - EURO 22-24 (25-27, 28-30, 31-33, 34-36, 37-39, 40-42, 43-45)
YARN Järbo Garn Raggi (70% superwash wool, 30% polyamide; 164 yd/150 m / 100 g, CYCA #4, Aran)
YARN AMOUNTS
Single-color yarn: approx. 100 (100, 100, 100, 100, 150, 150, 150) g
Multi-color yarn: approx. 100 (100, 100, 100, 100, 200, 200, 200) g
NEEDLES Set of 5 dpn U. S. sizes 4 and 7 / 3.5 and 4.5 mm
GAUGE Approx. 19 sts and 24 rnds in stockinette with larger size needles = 4 x 4 in / 10 x 10 cm 

CLASSIC RAGG SOCKS WITH FUGA 
SIZES - U. S. SHOE SIZES T6-8 (T8½-10, C11-12½, C13-1½, C2½ or W4-5½, W6½-8½, W9½-11½ or M7-9, M10-12) 
SIZES - EURO 22-24 (25-27, 28-30, 31-33, 34-36, 37-39, 40-42, 43-45) 
YARN Järbo Garn Fuga (50% superwash wool, 50% acrylic; 132 yd/121 m / 50 g, CYCA #3, DK) 
YARN AMOUNTS Approx. 50 (50, 50, 100, 100, 100, 100, 150, 150, 150) g 
NEEDLES Set of 5 dpn U. S. sizes 1.5 and 2.5 / 2.5 and 3 mm 
GAUGE Approx. 24 sts and 32 rnds in stockinette with larger size needles = 4 x 4 in / 10 x 10 cm

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.