90432. BATWING SWEATER WITH MATCHING FAUX TURTLENECK, LEG WARMERS, AND SCARF

€2.90
In stock
Art. nr
90432

90432. BATWING SWEATER WITH MATCHING FAUX TURTLENECK, LEG WARMERS, AND SCARF

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Pattern information

YARN Raggi (70% superwash wool, 30% nylon; 165 yd/151 m / 100 g, CYCA #4, Aran)
YARN SUBSTITUTE: Järbo 4-ply Gästrike (100% wool; 164 yd/150 m / 100 g, CYCA #4, Aran)

SWEATER (A)
SIZES S (M, L, XL)
FINISHED MEASUREMENTS
Chest: approx. 35 (39½, 43¾, 48) in / 89 (100, 111, 122) cm
Circumference, lower edge: approx. 35 (39½, 43¾, 48) in / 89 (100, 111, 122) cm
Total Length: approx. 26¾ (27½, 28¼, 29¼) in / 68 (70, 72, 74) cm
YARN AMOUNTS Approx. 700 (700, 800, 900) g
NEEDLES U. S. sizes 7 and 8 / 4.5 and 5 mm
GAUGE Approx. 18 sts in St st on larger size needles = 4 in / 10 cm. Adjust needle size to obtain gauge if necessary.

SCARF (B)
FINISHED MEASUREMENTS Width approx. 11¾ in / 30 cm; length 63 in / 160 cm
YARN AMOUNT approx. 400 g
NEEDLES U. S. size 10½ or 11 / 7 mm
GAUGE 21 sts in k1, p1 ribbing, unstretched = 4 in / 10 cm. Adjust needle size to obtain gauge if necessary.

FAUX TURTLENECK (C)
FINISHED MEASUREMENTS Length: front approx. 8¾ in / 22 cm; back approx. 6¼ in / 16 cm
YARN AMOUNT approx. 200 g
NEEDLES U. S. sizes 8 and 9 / 5 and 5.5 mm
GAUGE approx. 17 sts in St st on larger needles = 4 in / 10 cm. Adjust needle size to obtain gauge if necessary. 

LEG WARMERS (D)
FINISHED MEASUREMENTS Length: approx. 21¾ in / 55 cm
YARN AMOUNT approx. 300 g
NEEDLES U. S. size 9 / 5.5 mm: 16 in / 40 cm circular
GAUGE 21 sts in k1, p1 ribbing, unstretched = 4 in / 10 cm. Adjust needle size to obtain gauge if necessary. 

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.