Sirapssnitt - socks

€49.00
In stock
Art. nr
92653
New

Sirapssnitt - socks

The motif on these socks is called Sirapssnitt because the eight-petal rose shape is placed to resemble a traditional rhomboid-shaped Norwegian cookie. The inspiration for the pattern originally came from a thumb motif on a Selbu mitten I knitted and the cookie-like shape instigated the design process. Eight-petal roses can have different looks depending on the way they are arranged and in what combination. This design includes spruce twigs within the rose and around the main motif for an exciting composition. The pattern manifests in different ways depending on whether it is placed lengthwise as on these socks, or widthwise as on the cowl and cap. It is also used as the main motif on the mittens. This design characterizes the way I work where one and the same pattern idea is varied in many different ways.

Designer: Birger Berge

Photo: Madelene Linderstam

Translator: Carol Huebscher Rhoades

Pattern information

LEVEL OF DIFICULTY **

SIZES  Women’s (Men’s)
FINISHED MEASUREMENTS
Sock Width: approx. 4¼ (5½) in / 11 (14) cm
Sock Length: approx. 13¾ (16½) in / 35 (42) cm
Sock Leg Length: approx. 6¼ (7½) in / 16 (19) cm
Foot Length (not including heel): approx. 7½ (9) in / 19 (23) cm
Foot Length (including heel): approx. 9 (11) in / 23 (28) cm

YARN CYCA #2 (sport), Järbo Mellanraggi (75% superwash wool, 25% polyamide, 284 yd/260 m / 100 g)
Alternate Yarns:
CYCA #3 (DK, light worsted), Järbo Astrid (100% superwash wool, 137 yd/125 m / 50 g)
CYCA #2 (sport), Järbo Merino Raggi (75% Merino wool, 25% polyamide, 304 yd/278 m / 100 g)
CYCA #3 (DK, light worsted), Fuga (50% superwash wool, 50% acrylic, 132 yd/121 m / 50 g)
YARN COLORS and AMOUNTS
Color 1: Mellanraggi Natural White 28201 / Light Grey 28211 / Natural White 28201: approx. 100 (100) g
Color 2: Mellanraggi Forest Green 28237 / Black 28213 / Navy 28232: approx. 100 (100) g
NEEDLES U.S. sizes 1.5 and 4 / 2.5 and 3.5 mm: sets of 5 dpn or long Magic Loop circulars

GAUGE Approx. 25 sts in stockinette on larger size needles = 4 in / 10 cm. Adjust needle size to obtain correct gauge if necessary.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.