Läser in...

Festsjal i stickad spets

Designer: Hanne Helbo
Foto: Lasse Åbom
Translator: Eva Häggren
Version: 4
Artikelnummer: 91035

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Gästrike 1 tr (100% Ull. Nystan ca 100 g = 600 m)
MASKTÄTHET Ca 27 m rätstickning på stickor 3 mm = 10 cm – eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.
GARNÅTGÅNG Ca 300 g (fg 9101)
RUNDSTICKA 3 mm (minst 80 cm)
TILLBEHÖR 4 stickmarkörer

Garn Gästrike 1tr
Plaggtyp Sjalar
Garnviktsgrupp Lace / Light Fingering

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm