15-09. HÄÄAIHEINEN VERHOKAPPA, LAMPUNVARJOSTIN & KAITALIINA

Art. nr
15-09

15-09. HÄÄAIHEINEN VERHOKAPPA, LAMPUNVARJOSTIN & KAITALIINA

Designer: Gunilla Olmarker

Photo: Lasse Åbom

Translator: Irma Sinerkari

Version: 2

Pattern information

LANGAT 8/4 (kerässä 50 g) 100% puuvillaa
KOKO/VERHOKAPPA Noin 45 x 180 cm, jokainen verho noin 45x45 cm
LANGANMENEKKI VERHOKAPPA
VÄRI 32010 Noin 400 g
KOKO/LAMPUNVARJOSTIN Noin 45 x 135 cm
LANGANMENEKKI LAMPUNVARJOSTIN
VÄRI 32010 Noin 300 g
KOKO/KAITALIINA Noin 45 x 90 cm
LANGANMENEKKI KAITALIINA
VÄRI 32010 Noin 200 g
VIRKKUUKOUKKU Nro 2,5

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.