91381. ELÄINKUVIOISET PANNULAPUT

Art. nr
91381

91381. ELÄINKUVIOISET PANNULAPUT

Designer: Maja Karlsson

Photo: Lasse Åbom

Translator: Irma Sinerkari

Version: 2

Pattern information

LANGAT (A) Soft Cotton (100% puuvillaa. Kerässä noin 50 g = 80 m)
LANGAT (B,C) Järbo 8/4 (100% puuvillaa ”merseroitua & kiillotettua”. Kerässä noin 50 g = 170 m)
VIRKKAUSTIHEYS (B,C) Noin 21 ks ja 27 krs virkkuukoukulla nro 2.5 = 10 cm.
VIRKKAUSTIHEYS (A) Noin 20 ks ja 20 krs virkkuukoukulla nro 3.5 = 10 cm.
KOKO Noin 18 x 20 cm (A), Noin 14 x 13 cm (B,C)

LANGANMENEKKI (A.1) (50 g kutakin seuraavaa väriä riittää 3 pannulappuun: A.1, A.2, A.3)
Pohjaväri Noin 25 g (väri 8824)
Väri 1 Noin 20 g (väri 8802)
Väri 2 Noin 5 g (väri 8843)
LANGANMENEKKI (A.2)
Pohjaväri Noin 25 g (väri 8843)
Väri 1 Noin 20 g (väri 8824)
Väri 2 Noin 5 g (väri 8802)
LANGANMENEKKI (A.3)
Pohjaväri Noin 25 g (väri 8802)
Väri 1 Noin 20 g (väri 8843)
Väri 2 Noin 5 g (väri 8824)

LANGANMENEKKI (B.1) (50 g kutakin seuraavaa väriä riittää 3 pannulappuun: B.1, B.2, B.3)
Pohjaväri Noin 25 g (väri 32018)
Väri 1 Noin 20 g (väri 32001)
Väri 2 Noin 5 g (väri 32026)
LANGANMENEKKI (B.2)
Pohjaväri Noin 25 g (väri 32026)
Väri 1 Noin 20 g (väri 32018)
Väri 2 Noin 5 g (väri 32001)
LANGANMENEKKI (B.3)
Pohjaväri Noin 25 g (väri 32001)
Väri 1 Noin 20 g (väri 32026)
Väri 2 Noin 5 g (väri 32018)

LANGANMENEKKI (C.1) (50 g kutakin seuraavaa väriä riittää 3 pannulappuun: C.1, C.2, C.3)
Pohjaväri Noin 40 g (väri 32028)
Väri 1 Noin 5 g (väri 32000)
Väri 2 Noin 5 g (väri 32012)
LANGANMENEKKI (C.2)
Pohjaväri Noin 40 g (väri 32012)
Väri 1 Noin 5 g (väri 32028)
Väri 2 Noin 5 g (väri 32000)
LANGANMENEKKI (C.3)
Pohjaväri Noin 40 g (väri 32000)
Väri 1 Noin 5 g (väri 32012)
Väri 2 Noin 5 g (väri 32028)

VIRKKUUKOUKKU Nro 2.5 (B,C), Nro 3.5 (A)

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.