'Höstfägring' - virkad sjal

Art. nr
91847

'Höstfägring' - virkad sjal

Version: 1

Pattern information

Lyhenteet 

s - Silmukka

kjs - Ketjusilmukka

p - Pylväs

ks - Kiinteä silmukka

vs - v-silmukka (katso kuvaus alta)

2 p yht - 2 pylvästä yhteen (katso kuvaus alta) 


Erikoissilmukat (specialmaskor)

V-silmukka (vs): Kaksi pylvästä joiden välissä on yksi kjs, molemmat pylväät virkataan samaan s:aan ja muodostavat näin v:n.

Kun virkkaat v-silmukkaan, virkkaa pylväiden välissä olevan kjs:n ympäri. 

2 pylvästä yhteen (2 p yht): Ota langankierto koukulle, vie koukku silmukkaan, vedä lanka läpi (3 lankalenkkiä koukulla), langankierto,vedä lanka kahden ensimmäisen koukulla olevan silmukan läpi. Langankierto, vie koukku seuraavaan silmukkaan, vedä lanka läpi (4 lankalenkkiä koukulla), langankierto, vedä lanka kahden ensimmäisen koukulla olevan silmukan läpi (3 lankalenkkiä koukulla), langankierto, vedä lanka viimeisten kolmen silmukan läpi., 


Yleistä  

• Käännä työ joka kerroksen jälkeen

• Kerroksen ensimmäistä ketjusilmukkaa ei lasketa silmukaksi, vaan virkataan jotta päästään ylös seuraavalle kerrokselle. 

• Kun vaihdat väriä, tee viimeisen silmukan viimeinen langanläpiveto uudella värillä. 

• Jos silmukka johon virkataan on kjs tai kjs-ketju niin silmukka virkataan tämän ympäri.


Suunnittelija Charlotta Wadman, In the Yarn Garden 

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.