91034. VIRKATUT KORISTOSSUT VAUVOILLE

Art. nr
91034

91034. VIRKATUT KORISTOSSUT VAUVOILLE

Designer: Järbo Garn

Photo: Lasse Åbom

Translator: Irma Sinerkari

Version: 5

Pattern information

LANGAT Soft Cotton (100 % puuvillaa. Kerässä n. 50 g = 80 m)
LANKAVAIHTOEHTO Lankaryhmä 5 (HUOM! Langanmenekki & muoto saattavat vaihdella eri langoilla)
JALAN KOKO Noin 8(9)10 cm
LANGANMENEKKI
POHJAVÄRI (pv) Noin 15(17)20 g (väri 8800)
KUVIOVÄRI (kv) Noin 15(17)20 g (A: 8808, B: 8847, C: 8849, D: 8858, E: 8870, F: 8801)
VIRKKUUKOUKKU Nro 3.5
TARVIKKEET 1 parsinneula
SILMUKKATIHEYS Noin 10 pp = 5 cm

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.