Läser in...

Gästtofflor på pälskuddar

Välj din storlek Storleksguide

Gästtofflor på pälskuddar

Designer: Järbo, Gunilla Olmarker
Version: 1
Artikelnummer: 5-29

Mönsterinformation

GÄSTTOFFLOR
GARNKVALITÉ Raggi
GARNALTERNATIV  Gästrike 4 tr OBS Tänk på att garnåtgången kan variera vid byte av kvalité, beroende på garnets längd
och andra stickor.
STORLEK 33/34 (37/38) 41/42
GARNÅTGÅNG Ca 60 (100) 120 g
STICKOR Nr 3½
STRUMPSTICKOR Nr 4½
MASKTÄTHET 19 m slätstickning på st nr 4½ = 10 cm 

PÄLSKUDDE
GARNKVALITÉ Tindra
STORLEK Ca 45 x 45 cm
GARNÅTGÅNG Ca 250 g
STICKOR Nr 4
MASKTÄTHET 20 m slätstickning = 10 cm

Garn Raggi, Tindra
Plaggtyp Sockor
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm