Läser in...

Handdockor till sagan om rödluvan och vargen

Designer: Edith Kristine Nielsen
Foto: Lasse Åbom
Translator: Katarina Dock
Version: 1
Artikelnummer: 91755

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100 % Bomull. Ca 50 g = 80 m)
MASKTÄTHET Ca 18 m x 18 v med virknål 4 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
HÖJD Ca 18 (20) cm
BREDD Ca 17 (18) cm
GARNÅTGÅNG
Färg 1: ca 75 (100) g (fg 8808, röd)
Färg 2: ca 75 (125) g (fg 8843, brun)
Färg 3: ca 25 (35) g (fg 8801, svart)
Färg 4: ca 10 (15) g (fg 8824, gul)
Färg 5: ca 25 (35) g (fg 8836, grå)
Färg 6: ca 30 (40) g (fg 8856, beige)
Färg 7: ca 50 (75) g (fg 8860, grön)
Färg 8: ca 40 (40) g (fg 8800, vit)
VIRKNÅL 4 mm
TILLBEHÖR Lite fyllning – använd ev garnrester.

Garn Soft Cotton
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm