Läser in...

92386. 'Gabriel' - sommarhatt till barn

Har ni sett något gulligare? Här är sommarhatten Jenny, fast som barnversion! Gabriel virkas precis som Jenny uppifrån toppen av huvudet och ned hela vägen till brättet. Enkelt, snabbt och det perfekta skyddet mot sommarsolen. Välj din favoritfärg i Raffia och sätt igång! Koftan på bilden är ett kommande mönster - ni får hålla ut till i höst!

92386. 'Gabriel' - sommarhatt till barn

Har ni sett något gulligare? Här är sommarhatten Jenny, fast som barnversion! Gabriel virkas precis som Jenny uppifrån toppen av huvudet och ned hela vägen till brättet. Enkelt, snabbt och det perfekta skyddet mot sommarsolen. Välj din favoritfärg i Raffia och sätt igång! Koftan på bilden är ett kommande mönster - ni får hålla ut till i höst!

Designer: Berit Lindberg
Foto: Järbo Garn
Version: 1
Artikelnummer: 92386

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Natural Club Raffia (100 % träfiber. Nystan ca 35 g = 75 m)  
MASKTÄTHET Ca 18 fm x 21 v med virknål 3 mm = 10 x 10 cm 
STORLEK Barn, passar huvudomkrets 49-52 cm
OMKRETS Ca 49 cm 
HÖJD KULLE Ca 10 cm 
GARNÅTGÅNG Ca 85 g (fg 37212, oliv) 
VIRKNÅL 3 mm 
TILLBEHÖR 1 markör

HATT TILL VUXEN (hatten 'Jenny') Se mönster 92321

Garn Raffia
Typ av handarbete Virkning
Plaggtyp Hattar
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm