Läser in...

Babyfilt i mormorsrutor

Klassisk babyfilt i mormorsrutor.

Välj din storlek Storleksguide

Babyfilt i mormorsrutor

Klassisk babyfilt i mormorsrutor.

Designer: Järbo
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91784

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m.)
MASKTÄTHET 1 ruta: Ca 7,5 x 7,5 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Ca 70 x 85 cm
GARNÅTGÅNG
Fg 1: Ca 145 g (fg 12201, vit)
Fg 2: Ca 75 g (fg 12209, rosa)
Fg 3: Ca 50 g (fg 12210, lila)
Fg 4: Ca 25 g (fg 12202, grå)
VIRKNÅL 3.5 mm

Garn Llama Silk
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm