Läser in...

Basplagg

Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91188

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Duo (100% Akryl. Härvor ca 200 g = 321 m)
STORLEKAR 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158) 164 cl
GARNÅTGÅNG (A) Ca 200(250)250(300)350(350)400 g
GARNÅTGÅNG (B) Ca 200(250)250(300)350(350)400 g (fg 41028)
GARNÅTGÅNG (C) Ca 200(250)250(300)350(350)400 g
GARNÅTGÅNG (D) Ca 200(250)250(300)350(350)400 g
GARNÅTGÅNG (E) Ca 150(150)200(200)250(300)300 g
GARNÅTGÅNG (F) Ca 150(150)200(200)250(300)300 g
GARNÅTGÅNG (G) Ca 150(150)200(200)250(300)300 g
GARNÅTGÅNG (H) Ca 150(150)200(200)250(300)300 g (fg 41029)
GARNÅTGÅNG (J) Ca 200(250)250(350)350(400)400 g (fg 41027)
STICKOR Nr 5 och 5.5
RUNDSTICKA Nr 5, 40 och 60 cm
STRUMPSTICKOR (A, J) Nr 5 (till de minsta storlekarnas halskant)
TILLBEHÖR (C) 6(6)6(7)7(7)7 st knappar.
TILLBEHÖR (D) 5(5)5(6)6(6)6 st knappar.
TILLBEHÖR (G) 6(6)6(6)7(7)7 st knappar.
TILLBEHÖR (H) 5(5)5(5)6(6)6 st knappar.
MASKTÄTHET Ca 16 m och 24 v = 10 x 10 cm - eller anpassa grovleken på stickor så masktätheten stämmer.

åöäö

Plaggtyp Tröjor, Koftor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm