Läser in...

Enkel mössa

Designer: Maja Karlsson
Foto: Lasse Åbom
Version: 4
Artikelnummer: 91620

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Reflex (61% ull ”superwash”, 26% polyamid, 13% reflex, nystan ca 50 g = 64 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
MASKTÄTHET Ca 18 m x 24 v på st nr 4 = 10 x 10 cm
STORLEKAR  Passar huvudomkrets: Ca 55-56 cm
OMKRETS Ca 38 cm
LÄNGD Ca 26 cm (osträckt läge)
GARNÅTGÅNG Ca 85 (fg 34103, svart reflex)
RUNDSTICKA Nr 4, 40 cm
STRUMPSTICKOR Nr 4
TILLBEHÖR 6 markörer

Garn Reflex
Plaggtyp Mössor
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm