Läser in...

Filtad kattgrotta och boll

Välj din storlek Storleksguide

Filtad kattgrotta och boll

Designer: Edith Kristine Nielsen
Foto: Lasse Åbom
Translator: Katarina Dock
Version: 1
Artikelnummer: 92181

Mönsterinformation

GARNKVALITET Maya (100 % ull. Nystan ca 50 g = 125 m)
MASKTÄTHET Ca 12 m x 18 v med dubbelt garn på st 8 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Onesize

KATTGROTTA
:
LÄNGD Ca. 37 cm
BREDD Ca. 32 cm
OMKRETS Ca. 90 cm
GARNÅTGÅNG Ca. 400 g (fg 17508)
STICKOR Strumpst 8 mm och rundst 8 mm (60 cm)
TILLBEHÖR Kartong eller skumgummi ca. 65 x 25 cm till förstärkning av öppningen.

BOLL
:
GARNÅTGÅNG Rester (fg 17508)
STICKOR Strumpst 8 mm
TILLBEHÖR Vadd till fyllning

Garn Alla garner
Typ av handarbete Stickning

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm