Läser in...

Frukter till barnens dessertbord - amigurumi

Designer: Maja Karlsson
Foto: Maja Karlsson
Version: 4
Artikelnummer: 91300

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
GARNÅTGÅNG
Orange: Ca 30 g (fg 8858)
Gul: Ca 60 g (fg 8874)
Mörkgul: Ca 10 g (fg 8824)
Lila: Ca 40 g (fg 8877)
Röd: Ca 50 g (fg 8808)
Mörkrosa: Ca 50 g (fg 8825)
Grön: Ca 30 g (fg 8848)
Mörkgrön: Ca 50 g (fg 8860)
Mossgrön: Ca 30 g (fg 8863)
Naturvit: Ca 30 g (fg 8802)
Brun: Ca 20 g (fg 8843)
Restgarn i Mini Bomull (80503) till broderi: Brun och svart.
VIRKNÅL Nr 3.5
TILLBEHÖR Ev. stickmarkör.
MAKSTÄTHET Ca 17 fm x 18-19 v på virknål nr 3.5 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på nålen så att masktätheten stämmer.

Garn Soft Cotton
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm