Läser in...

Gloria - fluffig axelvärmare

En fin axelvärmare - eller sjal - med knäppning till vinterns festligheter. Stickas i fluffiga Tindra. 

Gloria - fluffig axelvärmare

En fin axelvärmare - eller sjal - med knäppning till vinterns festligheter. Stickas i fluffiga Tindra. 

Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Daniel Bernstål
Version: 1
Artikelnummer: 92380

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Tindra (100 % Polyester. Ca 50 g = 90 m)
MASKTÄTHET Ca 15 m slätstickning på st 5.5 mm = 10 cm
MÅTT Ca a 35 x 130 cm
GARNÅTGÅNG Ca 500 g (fg 61200)
STICKOR 5.5 mm
VIRKNÅL 3.5 mm
TILLBEHÖR 1 knapp

Garn Tindra
Plaggtyp Axelvärmare, Sjalar, Ponchos
Garnviktsgrupp Worsted / Aran

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm