Läser in...

Kudde med dalahäst

Designer: Jette Magnussen
Foto: Lasse Åbom
Translator: Katarina Dock
Version: 1
Artikelnummer: 91494

Mönsterinformation

GARNKVALITET (A) Gästrike 3 tr. (100 % ull, härva ca 100 g = 200 m)
GARNKVALITET (B) Fuga (50 % Ull, 50 % Akryl, ca 50 g = 121 m)
MASKTÄTHET 22 m och 26 v i slätst och mönster på st nr. 4 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV (A) Fantasi, Fuga, Lady, Lady Glitter, Mellanraggi, Saga
GARNALTERNATIV (B) Big Verona, Fantasi, Gästrike 3 tr, Lady, Lady Glitter, Mellanraggi, Saga
STORLEK Kudde ca 50 x 50 cm
GARNÅTGÅNG (A) Kudde A
Fg 1 Ca 75 g (Gästrike 3 tr, fg 9305, svart)
Fg 2 Ca 75 g (Gästrike 3 tr, fg 9301, natur)
GARNÅTGÅNG (B) Kudde B
Fg 1 Ca 120 g (Fuga, fg 60117, svart)
Fg 2 Ca 120 g (Fuga, fg 60102, ljusgrå)
RUNDSTICKA Nr. 4 (det stickas fram och tillbaka)
TILLBEHÖR 1 innerkudde 50 x 50 cm

Garn Fuga, Gästrike 3tr
Typ av handarbete Stickning
Garnviktsgrupp DK

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm