Läser in...

Långkofta med hålmönster

Designer: Sanna Mård Castman
Foto: Lasse Åbom
Version: 2
Artikelnummer: 91132

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Hippie (100% Akryl. Härvor ca 100 g = 170 m)
GARNALTERNATIV Duo
STORLEKAR XS(S)M(L)XL(2XL)
ÖVERVIDD Ca 88(96)104(111)123(133) cm Plaggets mått
HEL LÄNGD Ca 82(84)86(88)90(92) cm Plaggets mått
GARNÅTGÅNG Ca 500(550)600(650)700(750) g (fg 87007)
STICKOR Nr 5, 5.5 och 6
RUNDSTICKA Nr 5,5, 80 cm
TILLBEHÖR 9 knappar
MASKTÄTHET CCa 14-15 m och 20-21 v i slätstickning på st nr 5.5 = 10x10 cm - eller anpassa grovleken på stickor/virknål så att den angivna masktätheten stämmer.
13 m mönster på st 6 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 13 m.

Plaggtyp Koftor

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm