Läser in...

Snedstickad väst

Designer: Jette Magnussen
Foto: Daniel Bernstål, Lasse Åbom
Translator: Katarina Dock
Version: 1
Artikelnummer: 91471

Mönsterinformation

GARNKVALITET Alpacka Solo, 100 % Alpacka, ca. 50 g = ca. 167 m.
MASKTÄTHET 20 m och 26 v med dubbelt garn i mönster A + B på st nr. 5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Junior
STORLEKAR – DAM XS-S(M-L)XL-2XL
STORLEKAR – EU 32-38(40-46)48-54
ÖVERVIDD Ca 76-88(92-104)110-128 cm
HEL LÄNGD Ca 93/111(100/120)104/122 cm (mätt till kort/lång spets, inkl. krage)
GARNÅTGÅNG Ca 700(750)800 g (fg 29103)
RUNDSTICKA Nr. 4.5, 40 och 80 cm (till kanter)
Nr. 5, 80 och 120 cm

Garn Alla garner
Typ av handarbete Stickning
Plaggtyp Västar

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm