Läser in...

Stor sjal av luftmaskbågar

Designer: Ulrika Andersson
Foto: Lasse Åbom
Version: 1
Artikelnummer: 91352

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ (A) Stella (80% Akryl, 10% Ull, 10% Mohair. Nystan ca 100 g = 550 m)
GARNKVALITÉ (B) Juniorraggi (75% Ull ”Superwash”, 25% Polyamid. Nystan ca 50 g = 213 m)
MASKTÄTHET 6 luftmaskbågar + fm = 10 cm, 9 varv = 10 cm
GARNALTERNATIV (B) Gästrike 1 tr
LÄNGD 180 cm (vid den raka sidan)
BREDD 70 cm (mitt bak)
GARNÅTGÅNG
Bf Ca 100 g Stella, 
Mf Ca 25 g Juniorraggi, 
VIRKNÅL Nr 5

Garn Junior Raggi
Typ av handarbete Virkning
Plaggtyp Sjalar
Garnviktsgrupp Fingering

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm