Läser in...

Virkad stjärnduk

Foto: Järbo Garn
Version: 3
Artikelnummer: 91850

Mönsterinformation

GARNKVALITÉ Järbo 8/4 (100% Bomull ”Merceriserad & Gasserad”. Nystan ca 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK Ca 40 cm i diameter.
GARNÅTGÅNG (A)
Fg 1 Sektion 1-4: Ca 60 g (Röd: 32011)
Fg 2 Ca 15 g (Vit: 32010)
GARNÅTGÅNG (B)
Fg 1 Sektion 1-2: Ca 30 g (Gul: 32001), Sektion 3: Ca 15 g (Ljusgrön: 32085), Sektion 4: Ca 20 g (Rosa: 32035)
Fg 2 Ca 15 g (Vit: 32010)
GARNÅTGÅNG (C)
Fg 1 Sektion 1-4: Ca 60 g (Gul: 32001)
Fg 2 Ca 15 g (Vit: 32010)
GARNÅTGÅNG (D)
Fg 1 Sektion 1, 3: Ca 30 g (Ljusgrön: 32011), Sektion 2, 4: Ca 30 g (Mörkgrön: 32010)
Fg 2 Ca 15 g (Vit: 32010)
VIRKNÅL 2.5 mm

Garn Järbo 8/4
Typ av handarbete Virkning
Garnviktsgrupp Sport

STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb = bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt = hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag, plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst = slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare, öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning

VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, = hoppa över, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb = maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5 lm