14-27. MUTS EN SJAAL MET SCHUINE RANDEN

Art. nr
14-27

14-27. MUTS EN SJAAL MET SCHUINE RANDEN

Designer: Katrine Wohllebe

Photo: Janne Carlsson

Translator: Marja van Halteren

Version: 1

Pattern information

MATERIAAL Fantasi 50 % wol, 50 % acryl, ca 50 g = ca 120 m
(100 g voor de muts en 200 g voor de sjaal)
GARENALTERNATIEF Fuga, Lady, Gästrike 3 tr, Mellanraggi
(Let op! De hoeveelheid wol kan varieren bij het kiezen van een andere kwaliteit)
MAAT Een maat
AFMETINGEN Omtrek van de muts (zonder te rekken, de muts is erg elastisch)
OMTREK MUTS Ca 42 cm
HOOGTE MUTS 20 cm
SJAAL 17 x 147 cm (zonder te rekken)
HOEVEELHEID GAREN Ca 300 g (kleur 60147)
BREINAALD Nr 4
HAAKNAALD Nr 3 (voor de rand van de muts)
PROEFLAP 22 st tricotst op nld 4 = 10 cm - Controleer nauwkeurig of de steekverhouding klopt. Zo niet, kies dikkere of dunnere breinaalden.

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.