90453 Muts, vingerwant, want en sokken

Art. nr
90453

90453 Muts, vingerwant, want en sokken

Designer: Kerstin Arvelind

Translator: Marja van Halteren

Version: 1

Pattern information

MATERIAAL Mini Raggi
GARENALTERNATIEF Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Järbo 12/6, Pascal Baby
MAAT KIND DAMES HEREN
SOKKEN 2-4(4)6(8)10(12) jaar 9(10) 10,5(11,5)
WANTEN/VINGERWANTEN 2-4(6-8)10-12 jaar (DAMES) HEREN
MUTS 2-4(6-8)10-12 jaar DAMES HEREN
HOEVEELHEID/SOKKEN 50(50)50(100)100(100) 150(150) 150(200) g
WANTEN 50(50)50 (100) 150 g
VINGERWANTEN 50(50)100 (150) 150 g MUTS 100(100)150 (150) 150 g
BREINAALD Nr 2½ en 3 (40 cm lang)
SOKKENBEIAALD Nr 2½ en 3
PROEFLAP 14 st tricotsteek op naald 3 = 5 cm. Controleer nauwkeurig of de steekverhouding klopt. Zo niet, kies dikkere of dunnere breinaalden. 

Stickning am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning

Virkning arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe, enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan, st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning, 3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
^Topp Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.