92396. FEALDAN SHAWL

Artnr
92396

Have you made this pattern? Show us with hashtag #jarbogarn

Mønster Informasjon
Versjonsnummer: 2
Designer: Fairmount Fibers
Oversetter: Karen Marie Vinje
Foto: Fairmount Fibers Ltd.

GARNKVALITET Manos del Uruguay Fino Mini-skeins (70 % ekstra fin merino, 30 % silke, ca. 20g = 89 m) Manos del Uruguay Fino (70 % ekstra fin merino, 30 % silke, ca. 100 g = 448 m)
GARNALTERNATIV Garngruppe 2 (OBS! Garnforbruk & fasong kan variere ved bytte av garn)
STRIKKEFASTHET Ca. 23 m x 42 p = 10 x 10 cm
BREDDE Ca. 178 cm langs overkanten
HØYDE Ca. 40 cm
GARNFORBRUK  Bfg: Ca. 100 g (fg 14502 / SF416 Amethyst Earring) samt 1 kit Mini-skeins (fg 14582 / 3 Clarissa) som inneholder:
Fg 1: Ca. 20 g (fg 436 Porcelain)
Fg 2: Ca. 20 g (fg 413 Rosewater)
Fg 3: Ca. 20 g (fg 414 Ivory Letter-opener)
Fg 4: Ca. 20 g (fg 415 Silver Teaset)
Fg 5: Ca. 20 g (fg 429 Stormglass)
RUNDPINNE 4 mm (60 cm)
TILBEHØR stoppenål

OBS!
Ta siste m på hver p løs av som om den skulle strikkes vrang (= kantm), med garnet foran arb, dersom ikke annet står i teksten. Ikke ta m i sidene løs av på partiene med forkortede p.
Partiet med fellinger i sjalets andre halvdel inneholder færre p enn det motsvarende partiet i begynnelsen (det med økninger). 

FORKLARINGER
Øk 1 m (1 økn): Plukk opp tverrtråden mellom 2 m og strikk den vridd r.
2 m sm: Ta 2 m løs av over på høyre p, én om gangen, som om de skulle strikkes r. Sett dem tilbake til venstre p og strikk dem vridd r sm (= 1 m felt).
Sammenstrikking av hull (for å unngå hull ved snuingene): Strikk frem til snuhullet, stikk venstre p inn under den vr m på den første m på høyre p (m før hullet). Dra opp en m til venstre p. Strikk den deretter sm med neste m.

SJAL
Sjalet består av 14 ulike deler som strikkes etter hvert. Arb strikkes i rillestr frem og tilbake på rundp (= r på alle p).

DEL 1
Legg opp 4 m med bfg.
1. p (retten) og 2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av (se forkl over).
3. p: 2 m, 1 økn (se forkl over), strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av (1 m økt).
4. p: Strikk til siste m, ta 1 m løs av. 
5.-24. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 10 ggr (15 m).
25.-60. p: Gjenta p 1-4 ytterl 9 ggr (24 m).
61. og 62. p: Strikk p 3 og 4 ytterl 1 gang (25 m).
Klipp av bfg.

DEL 2
Fortsett å strikke med fg 4.
1. p (retten) og 2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: 2 m, 1 økn, strikk til 3 m gjenstår, snu (se forkl over) (26 m).
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7. p: 2 r, 1 økn, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m økt).
8. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
9.-28. p: Gjenta p 5-8 ytterl 5 ggr (32 m).
29. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert - se forkl over, ta 1 m løs av.
30. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
Klipp av fg 4.

DEL 3
Denne delen inneholder tre trekanter. Fortsett å strikke med bfg.

Trekant 1
1. p (retten): 2 m, 1 økn, strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av (33 m).
2. p (vrangen): Strikk til 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
5.-28. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 12 ggr.
29. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
30. p:Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av. 

Trekant 2
1. p (retten): 2 m, 1 økn, strikk til 3 m gjenstår, snu (34 m).
2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: 2 m, 1 økn, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m økt).
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
8. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
9.-38. p: Gjenta p 5-8 ytterl 7 ggr, strikk deretter p 5 og 6 ytterl 1 gang (43 m).
39. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
40. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.

Trekant 3
1. p (retten): 2 m, 1 økn, strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av (44 m).
2. p (vrangen): Strikk til 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
5.-38. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 17 ggr.
39. p: Strikk som p 3.
40. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
Klipp av bfg.

DEL 4
Fortsett å strikke med fg 5.
1. p (retten): 2 m, 1 økn, strikk til 3 m gjenstår, snu.
2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: 2 m, 1 økn, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m økt).
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
8. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
9.-2. p: Gjenta p 5-8 ytterl 11 ggr (57 m). 
53. p: 2 m, 1 økn, strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av (58 m).
54. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
Klipp av fg 5.

DEL 5
Denne delen inneholder tre trekanter. Fortsett å strikke med bfg.

Trekant 1
1. p (retten): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
2. p (vrangen): Strikk til 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
5.-54. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 25 ggr.
55. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
56. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.

Trekant 2
1. p (retten): 2 m, 1 økn, strikk til 3 m gjenstår, snu (59 m).
2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: 2 m, 1 økn, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m økt).
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
8. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av. 
9.-70. p: Gjenta p 5-8 ytterl 15 ggr, deretter p 5 og 6 ytterl 1 gang (76 m).
71. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
72. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.

Trekant 3
1. p (retten): 2 m, 1 økn, strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av (77 m).
2. p (vrangen): Strikk til 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu
5.-72. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 34 ggr.
73. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
74. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
Klipp av bfg. 

DEL 6
Fortsett å strikke med fg 2.
1. p (retten): Strikk 3 m gjenstår, snu.
2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: Strikk til 3 m før snuing på forrige p, snu.
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: 2 m, 1 økn, strikk til 3 m før snuing på forrige p, snu (1 m økt).
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7. p: Strikk til 3 m før snuing på forrige p, snu.
8. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
9.- 44. p: Gjenta p 5-8 ytterl 9 ggr (87 m).
45. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av. 
46. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
Klipp av fg 2.

DEL 7
Fortsett å strikke med fg 1.
1. p (retten): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
2. p(vrangen): Strikk til 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 3 m før snuing på forrige p, snu.
5.- 50. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 23 ggr.
51. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
52. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
Klipp av fg 1.

DEL 8
Dette avsnittet inneholder to trekanter. Midten på arb ligger midt mellom disse trekantene. Fortsett å strikke med fg 3.

Trekant 1
1. p (retten) og 2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: Strikk til 6 m gjenstår, snu.
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: Strikk til 3 m før snuing på forrige p, snu.
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7.-52. p: Gjenta p 5 og 6 ytterl 23 ggr.
53. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
54. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.

Trekant 2
Strikk p 1-53 som Trekant 1.
Klipp av fg 3.

DEL 9
Fortsett å strikke med fg 1. Strikk p 1-52 som DEL 7.
Klipp av fg 1.

DEL 10
Fortsett å strikke med fg 2.
1. p (retten): 2 r, 2 m sm (se forkl), strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av (86 m).
2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: Strikk til 3 m gjenstår, snu.
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: 2 r, 2 m sm, strikk til 3 m før snuing på forrige p, snu (1 m felt).
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7. p: Strikk til 3 m før snuing på forrige p, snu.
8. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
9.- 44. p: Gjenta p 5-8 ytterl 9 ggr (76 m).
45. p: 2 r, 2 m sm, strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av (75 m).
46. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
Klipp av fg 2.

DEL 11
Dette avsnittet inneholder tre trekanter. Begynn med bfg.

Trekant 1
1. p (retten): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
2. p(vrangen): Strikk til 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
5.-70. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 33 ggr.
71. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
72. p:Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av. 

Trekant 2
1. p (retten): 2 r, 2 m sm, strikk til 3 m gjenstår, snu (74 m).
2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: 2 r, 2 m sm, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m felt).
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7. -38. p: Gjenta p 3-6 ytterl 8 ggr (65 m).
39. p: 2 m, 2 m sm, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m felt).
40. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
41.-48. p: Gjenta p 39 og 40 ytterl 4 ggr (60 m).
49. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
50. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.

Trekant 3
1. p (retten): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
2. p (vrangen): Strikk til 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
5.-56. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 26 ggr.
57. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
58. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
Klipp av bfg.

DEL 12
Fortsett å strikke med fg 5.
1. p (retten) og 2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: 2 r, 2 m sm, strikk til 3 m gjenstår, snu (59 m).
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: 2 r, 2 m sm, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m felt).
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7.-30. p: Gjenta p 5 og 6 ytterl 12 ggr (46 m).
31. p: 2 m, 2 m sm, strikk til 1 m før snuing på forrige p, snu (1 m felt).
32. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
33.-42. p: Gjenta p 31 og 32 ytterl 5 ggr (40 m).
43. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
44. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
Klipp av fg 5.

DEL 13
Dette avsnittet består av tre trekanter.
Fortsett å strikke med bfg.

Trekant 1
1. p (retten): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
2. p (vrangen): Strikk 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
5.-36. p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 16 ggr.
37. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
38. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.

Trekant 2
1. p (retten): 2 r, 2 m sm, strikk til 3 m gjenstår, snu (39 m).
2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: 2 r, 2 m sm, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m felt).
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7.-22. p: Gjenta p 3-6 ytterl 4ggr (34 m).
23.-26. p: Gjenta p 5 og 6 ytterl 2 ggr (32 m).
27. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
28. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.

Trekant 3
1. p (retten): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
2. p (vrangen): Strikk til 3 m gjenstår, snu.
3. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
4. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
5.-26 p: Gjenta p 3 og 4 ytterl 11 ggr.
27. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
28. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
Klipp av bfg.

DEL 14
Fortsett å strikke med fg 4.
1. p (retten) og 2. p (vrangen): Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
3. p: 2 m, 2 m sm, strikk til 3 m gjenstår, snu (31 m). 
4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5. p: Strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu.
6. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
7. p: 2 m, 2 m sm, strikk til 2 m før snuing på forrige p, snu (1 m felt).
8. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
9.-12. p: Gjenta p 5-8 ytterl 1 gang (29 m).
13.-20. p: Gjenta p 7 og 8 ytterl 4 ggr (25 m).
21. p: Strikk til 1 m gjenstår, strikk samtidig sm hullene fra snuingene etter hvert, ta 1 m løs av.
22. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
Klipp av fg 4.

DEL 15
Fortsett å strikke med bfg.
1. p (retten) og 2. p (vrangen): 2 m, 2 m sm, strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av (1 m felt).
3. og 4. p: Strikk til 1 m gjenstår, ta 1 m løs av.
5.-20. p: Gjenta p 1-4 ytterl 4 ggr (20 m).
21.-51. p: Gjenta p 1 og 2 ytterl 15 ggr, strikk deretter p 1 ytterl 1 gang (4 m).
Fell av alle m fra vrangen.

MONTERING
Fest alle løse tråder. Spenn opp arb etter angitte mål mellom fuktige håndklær og la alt tørke.

Skriv din egen produktanmeldelse
Du omtaler:92396. FEALDAN SHAWL

For å unngå spørsmål: Les nøye gjennom oppskriften før du begynner på arbeidet.
Markér med en farget penn den størrelsen du strikker/hekler, så blir det lettere å følge oppskriften.
Strikk/hekle alltid en prøvelapp: Vi anbefaler at du strikker/hekler en prøvelapp som er ca. 12 x 12 cm for å se at du holder den angitte strikke-/heklefastheten. Stemmer ikke strikke-/heklefastheten, prøv med tynnere eller tykkere pinner/heklenål.
Diagram: Det blir lettere å følge med i diagrammet om du legger en linjal eller et ark langs den ruteraden du strikker/hekler.
Tips for håndfarget garn: Fargen på garnet kan variere fra parti til parti, så pass på at du fra starten har nok garn til hele prosjektet. For å få en jevnere blanding mellom fargene, kan du gjerne veksle mellom å strikke to pinner fra en hespe og to pinner fra en annen.
Garnalternativ: Vær obs på at strikke-/heklefasthet, garnforbruk og den endelige fasongen kan variere ved bytte av garn (også med garn i samme garngruppe).

Strikking
arb=arbeid/arbeidet, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dotf=dobbel overtrekksfelling, fg=farge, flm=flytt markør, flg=følgende, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, forstk=forstykke, ggr=ganger, glattstr=glattstrikk, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, LM=løft markør, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, otf=overtrekksfelling, p=pinne/pinner, plm/pm=plasser markør, r=rett maske/rette masker, rillestr=rillestrikk, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, vr=vang maske/vrange masker, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning

Hekling
arb=arbeid/arbeidet, beg=begynn/begynnelsen, bakstk=bakstykke, beg=begynn/begynnelsen, bf/bfg=bunnfarge, bmb=bakre maskebue, dst=dobbelstav, fg=farge, flm=flytt markør, fm=fastmaske/fastmasker, fmb=fremre maskebue, forkl=forklaring/forklaringer, ggr=ganger, hst=halvstav, iflg=ifølge, kantm=kantmaske, kjm=kjedemaske, lm=luftmaske, LM=løft markør, lmb=luftmaskebue, m=maske/masker, mb=maskebue, mf/mfg=mønsterfarge, omg=omgang, plm/pm=plasser markør, rest=resten/resterende, RS=rettsiden, sm=sammen, st=stav, stgr=stavgruppe, VS=vrangsiden, ytterl=ytterligere, økn=økning, 3-dst=tredobbel stav, 5-lmb=luftmaskebue med 5 lm

Do you have a question? Write to us at info@jarbo.se and we will help you!